Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kwakernaat coaching en HR advies

de wag naar persoonlijke groei

Wat is coachen?

Coachen is een Engelse term die voor verschillende begeleidingsvormen wordt gebruikt. Met behulp van een coach kan op snelle en efficiënte wijze een oplossing worden gevonden om belemmeringen of barrières weg te nemen. Coaching is een effectieve manier om mensen en organisaties te ontwikkelen en zorgt voor een duurzame verandering.

Wanneer is een coach zinvol?

  • Ontwikkelen van talenten
  • Werken aan zelfvertrouwen
  • Bereiken van een betere samenwerking met collega’s
  • Verbeteren van de communicatie
  • Optimaliseren van de balans tussen werk en privé
  • ...............(in te vullen door u als klant)

Bovengenoemde opsomming is slechts een greep van onderwerpen waarbij coaching kan worden ingezet. Welke vorm van coachen het meest effectief is, hangt af van de vraag van de klant. Hieronder licht ik een aantal coach-vormen nader toe.

Bij personal coaching wordt de gecoachte bewust van zijn of haar eigen gedrag en krijgt de gecoachte inzicht wat de effecten daarvan zijn in de relatie met anderen. De gecoachte leert het gedrag te wijzigen in een meer effectieve vorm.

Bij loopbaan coaching gaat het erom of de medewerker en de job bij elkaar passen. Wat drijft de gecoachte en waar wordt hij of zij gelukkig van?

Bij team coaching wordt gekeken naar collectieve patronen in gedrag en denken in een groep en wordt bepaald welke gedragingen het optimale groepsproces in de weg staan. Individuele groepsleden krijgen inzicht in hun gedrag en de effecten daarvan.

Coaching levert zowel voor de medewerker als ook voor de organisatie een positief resultaat op. Na het coach traject is de medewerker zich meer bewust van de keuzes die hij of zij maakt, welk effect het gedrag op de ander heeft, is er meer zelfvertrouwen of weet de medewerker een juiste balans te vinden tussen werk- en privé tijd.