Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kwakernaat coaching en HR advies

de wag naar persoonlijke groei

HR advies

Naast coaching bied ik advies op het gebied van human resources. Mijn doelgroep is de ondernemer met personeel in het MKB. Het hebben van medewerkers brengt op enig moment met zich mee dat zaken ineens niet meer vanzelf lopen en dat er meer structuur nodig is, en dit kost de ondernemer veel tijd en moeite.

Herkent u zich in het bovenstaande verhaal?

Bent u ondernemer en bent u het liefste bezig met datgeen waar u goed in bent? Dan wordt het tijd om kennis met elkaar te maken.

Hieronder een opsomming waar ik u, ondernemer met personeel, werk uit handen kan nemen.

  • Werving & selectie (standaardisatie van wervingsprocessen, selecteren van nieuwe medewerkers, optimaliseren van selectiegesprekken)
  • Verzuimbegeleiding (opzetten verzuimreglement, begeleiding zieke medewerkers, ondersteuning bij uitvoer wet poortwachter)
  • Beoordelen en belonen (opstellen beoordelingsdocumenten, inrichten van een zogenaamd functiegebouw)
  • Talent management (coachen van medewerkers, opzetten opleidingsplan)
  • Arbeidsvoorwaarden en regelingen
  • Opzetten van een P&O afdeling in het midden- en kleinbedrijf

Mijn uitgangspunt bij het geven van advies op het gebied van human resources of p&o is dat het praktisch en uitvoerbaar moet zijn. Verder is mijn advies maatwerk en past het bij het niveau waarin de organisatie zich bevindt.